ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ Myeyelashstore.com! Myeyelashstore LASHES, Inc. ("Myeyelashstore" หรือ "Company") เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.myeyelashstore.com

การเข้าถึงการเรียกดูหรือการใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ("ข้อกำหนด" เหล่านี้) หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้คุณไม่ควรใช้หรือเข้าถึงไซต์นี้ Myeyelashstore.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการปรับปรุงการโพสต์นี้ คุณควรอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์เนื่องจากการที่คุณใช้งานไซต์หลังจากโพสต์การเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงของคุณกับ ข้อกำหนดในการให้บริการของโปรแกรมความภักดี("ข้อกำหนดโปรแกรมความภักดี") และ Myeyelashstore.com นโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้

เราให้สิทธิ์ส่วนบุคคลที่ จำกัด และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ แต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบเพื่อแก้ไขผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในไซต์และเปลี่ยนแปลงระงับหรือยุติส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และเราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สาม สำหรับการทำเช่นนั้น นอกจากนี้เรายังอาจกำหนดกติกาและข้อ จำกัด ในการใช้งานเว็บไซต์หรือ จำกัด การเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือลงโทษ การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การใช้เว็บไซต์

คุณสามารถใช้ไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อการค้าและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสื่อสารของคุณเองรวมทั้งการส่งอัพโหลดหรือโพสต์ข้อมูลลงในไซต์และรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการติดต่อสื่อสารดังกล่าว การใช้งานเว็บไซต์อื่นต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Myeyelashstore.com ก่อน คุณไม่สามารถคัดลอกปรับเปลี่ยนหรือแจกจ่ายเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Myeyelashstore.com คุณไม่สามารถแก้ไขเผยแพร่ส่งมอบมีส่วนร่วมในการโอนขายสร้างผลงานลอกเลียนจากหรือในทางใด ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใด ๆ ที่พบในไซต์โดยสมบูรณ์หรือบางส่วน

เราต้องการให้สมาชิกทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างในส่วน 4 ของข้อกำหนดเหล่านี้) เพื่อตกลงที่จะไม่ใช้ไซต์และห้ามมิให้มีการใช้เว็บไซต์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • โพสต์ส่งต่อหรือส่งข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการประชาสัมพันธ์หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
  • การโพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นของคุณเอง
  • มีส่วนร่วมในการกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดอาญาหรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ
  • พยายามที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือความปลอดภัยของเครือข่าย Myeyelashstore.com หรือพยายามใช้บริการของเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และ
  • การใช้ไซต์เพื่อส่งสินค้าทางเรือไปยังบุคคลที่สาม

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการและชื่อการค้า Myeyelashstore.comlashes.com ที่ใช้ในเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Myeyelashstore.com Lashes

การลงทะเบียนและรหัสผ่าน

ในการเข้าถึงบริการบางอย่างบนไซต์คุณจะต้องให้ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวคุณต้องเป็นข้อมูลจริงและคุณไม่สามารถใช้นามแฝงหรือวิธีอื่นใดเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของคุณ ควรมีการป้องกันรหัสผ่านใด ๆ ไว้ตลอดเวลา คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของรหัสผ่านของคุณและจะรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้หรือใช้ไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้รหัสผ่านดังกล่าว เราอาจระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงของคุณเมื่อใดก็ได้โดยมีหรือไม่มีข้อสังเกต เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณโปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ELITE SUBSCRIPTION

Myeyelashstore.com มีประเภทการสมัครสมาชิก ELITE สองประเภท: แบบรายเดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน) และการสมัครรับข้อมูลรายปีแบบเติมเงิน โปรดทราบว่าการซื้อสินค้าหรือการสมัครสมาชิก ELITE Kit ไม่สามารถใช้งานได้ / ได้รับคะแนนความภักดีและไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

เงื่อนไขการคืนสภาพอัตโนมัติ

คุณยอมรับว่า Myeyelashstore.com อาจส่งการเรียกเก็บเงินเป็นรายงวด (เช่นรายเดือน) ไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกไว้โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคุณจนกว่าคุณจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าคุณต้องการยกเลิกการให้สิทธิ์นี้หาก Myeyelashstore.com หรือเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณ คุณยอมรับว่าการแจ้งดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าบริการที่ส่งมาก่อนที่ Myeyelashstore.com จะสามารถดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผล

การสมัครสมาชิกรายปี ELITE

คุณยอมรับและยอมรับว่าการสมัครรับข้อมูลของคุณมีการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นและเป็นประจำกับอัตราการสมัครสมาชิกปัจจุบันและคุณยอมรับความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำทั้งหมดก่อนที่จะมีการยกเลิกรวมถึงการเรียกเก็บเงินใด ๆ ที่ดำเนินการโดย Myeyelashstore.com หลังจากวันหมดอายุของบัตรชำระเงินของคุณ

เงื่อนไขการคืนเงินรายเดือนอัตโนมัติ ELITE

การสมัครสมาชิก Elite ของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับรอบระยะเวลารายเดือนต่อเนื่องและวิธีการชำระเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติสำหรับรอบระยะเวลารายเดือนต่อเนื่องในอัตราการสมัครสมาชิกปัจจุบันจนถึงปัจจุบันจนกว่าคุณจะยกเลิกการต่ออายุการสมัครสมาชิกรายเดือน

นโยบายการยกเลิกการรับสมัครสมาชิกรายเดือน

หากต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิกรายเดือนของ ELITE คุณสามารถ (i) ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและทำตามขั้นตอนการยกเลิกที่นั่น (ii) ส่งข้อความถึงเราที่ misslamode@126.com และเราจะทำเพื่อคุณ หากคุณยกเลิกคุณสามารถใช้การสมัครสมาชิกของคุณจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกปัจจุบันของคุณ

การสมัครสมาชิก ELITE ประจำปี

เมื่อซื้อการสมัครสมาชิกรายปีคุณยอมรับและยอมรับว่าการสมัครรับข้อมูลของคุณมีคุณลักษณะการชำระล่วงหน้าเบื้องต้นสำหรับบริการเต็มรูปแบบหนึ่งปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุการสมัครสมาชิกรายปีตามอัตราการจองแบบรายปีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและคุณยอมรับความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำแล้วทั้งหมด การยกเลิกรวมทั้งการเรียกเก็บเงินใด ๆ ที่ Myeyelashstore.com ประมวลผลหลังจากวันหมดอายุของบัตรการชำระเงินของคุณ

เงื่อนไขการคืนเงินอัตโนมัติประจำปีของ ELITE

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิก Elite รายปีการสมัครสมาชิก Elite จะมีการขยายระยะเวลาอีก 1 ปีโดยอัตโนมัติและวิธีการชำระเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุการสมัครสมาชิกรายปียอดนิยมโดยอัตโนมัติในอัตราการสมัครสมาชิกรายปีขั้นสูงในปัจจุบันจนถึงปัจจุบันจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัคร การต่ออายุสมาชิกรายปียอดเยี่ยม

นโยบายการยกเลิกการสมัครสมาชิก ELITE รายปี

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกรายปี Elite ปัจจุบันของคุณในช่วงเดือนแรกของการสมัครสมาชิก หากต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิกรายปี Elite ของคุณสำหรับปีถัดไปเมื่อใดก็ตามที่คุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับปีปัจจุบันนั้นคุณสามารถ (i) ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและทำตามขั้นตอนการยกเลิกที่นั่น (ii) ส่งข้อความถึงเรา misslamode@126.com และเราจะทำเพื่อคุณ

ผลตอบแทนและการเปลี่ยนแปลงสำหรับการสมัครสมาชิก ELITE

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ซื้อภายใต้การสมัคร Elite อยู่ภายใต้นโยบายการคืนและแลกเปลี่ยน Myeyelashstore.com

หากคุณต้องการคืนเงินโปรดติดต่อเราเพื่อขอรับที่อยู่สำหรับการคืนเงิน

ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียวสำหรับค่าจัดส่ง (ซึ่งรวมถึงผลตอบแทน); ไม่มีการรีสตาร์ทโดยผู้บริโภคจะได้รับการคืนสินค้า

โปรแกรมกู้เงินอัตโนมัติ:

เมื่อตกลงที่จะเข้าร่วมโปรแกรม Auto Renew เพื่อเติมเต็มอุปทานของคุณคุณยอมรับและยอมรับว่าการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณมีการชำระเงินเริ่มต้นและเป็นประจำที่ความถี่ที่เลือก (1 / 3 / 6 increments) เมื่อคุณลงนาม ขึ้นอยู่กับจำนวนราคาปัจจุบันของสินค้าที่คุณเลือกไว้ในเว็บไซต์และคุณยอมรับความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดก่อนที่จะมีการยกเลิกรวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ Myeyelashstore.com ประมวลผลหลังจากวันหมดอายุของบัตรการชำระเงินของคุณ โปรดทราบการซื้อสินค้าแบบต่ออายุอัตโนมัติจะไม่ได้รับคะแนนความภักดีและไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

เงื่อนไขการจัดส่งอัตโนมัติ - ยกเลิกการส่งคืน

ผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกสำหรับการต่ออายุอัตโนมัติจะถูกส่งให้คุณโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่คุณเลือก (เช่นทุก 3 เดือน) และวิธีการชำระเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติใน 1st ของเดือนที่มีการจัดส่งเป็นจำนวนเงิน ราคาขายปลีกในขณะนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ในไซต์จนกว่าคุณจะยกเลิกการเลือกการจัดส่งอัตโนมัติ

นโยบายการยกเลิกการใช้โปรแกรม Auto-Renew /

หากต้องการยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติของคุณเมื่อใดก็ได้คุณสามารถ (i) ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและทำตามขั้นตอนการยกเลิกที่นั่น (ii) ส่งข้อความถึงเราที่ misslamode@126.com และเราจะทำเพื่อคุณ

ผลตอบแทนและการแลกสินค้าสำหรับผลิตภัณฑอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ซื้อภายใต้การต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนและแลกเปลี่ยน Myeyelashstore.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

คุณยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจมีผลกับผลิตภัณฑ์คำสั่งซื้อหรือการใช้งานบางส่วนของไซต์รวมถึงการสั่งซื้อการจัดส่ง, นโยบายการคืนสินค้า, และโปรแกรมรางวัลสมาชิก (รวมถึง ข้อกำหนดโปรแกรมความภักดี) ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") ซึ่งข้อกำหนดเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและข้อกำหนดเพิ่มเติมข้อกำหนดเพิ่มเติมจะต้องมีการควบคุม

การป้องกันการฉ้อโกง

ในขั้นตอนการประมวลผลใบสั่งซื้อของเราเราอาจตรวจสอบใบสั่งซื้อที่ได้รับสำหรับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายประเภทอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการประมวลผลคำสั่งซื้อเนื่องจากมีการทุจริตที่สงสัยหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย หากเราสงสัยว่ามีการฉ้อฉลกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายเราอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณหรือเราอาจติดต่อคุณตามหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่คุณระบุเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีใด ๆ หรือปฏิเสธที่จะจัดส่งไปยังที่อยู่บางแห่งเนื่องจากมีการทุจริตที่สงสัยหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย เราใช้มาตรการเหล่านี้เพื่อปกป้องลูกค้าของเราและตัวเราเองจากการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ

รายการ

หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาผ่านเว็บไซต์ (การซื้อดังกล่าวเป็น "ธุรกรรม") คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงหมายเลขบัตรเครดิตของคุณวันที่หมดอายุ ของบัตรเครดิตที่อยู่เรียกเก็บเงินและข้อมูลการจัดส่งของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะใช้บัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำธุรกรรมใด ๆ โดยการส่งข้อมูลดังกล่าวคุณให้สิทธิแก่ Myeyelashstore.com ในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการทำรายการธุรกรรมที่ดำเนินการโดยคุณหรือในนามของคุณ อาจต้องมีการยืนยันข้อมูลก่อนที่จะมีการรับทราบหรือการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น

คำอธิบายภาพการอ้างอิงคุณลักษณะเนื้อหาข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่อธิบายหรือแสดงภาพบนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า น้ำหนักบางมาตรการและคำอธิบายอื่น ๆ เป็นค่าประมาณและมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น

การรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ บนไซต์ไม่ได้หมายความหรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นรัฐสหพันธรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้ทั้งหมด (รวมถึงข้อกำหนดเรื่องอายุขั้นต่ำ) เกี่ยวกับการรับการครอบครองการใช้และการขายสินค้าที่ซื้อจากไซต์นี้

การสั่งซื้อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจะถูกใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น Myeyelashstore.com ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

(i) จำกัด ปริมาณหรือยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ
(ii) กำหนดเงื่อนไขในการเคารพคูปองคูปองรหัสส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่นที่คล้ายกัน
(iii) ห้ามผู้ใช้ใด ๆ ในการทำหรือทำธุรกรรมใด ๆ หรือทั้งหมด (และ;
(iv) ปฏิเสธที่จะให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ แก่ผู้ใช้รายใด

คุณยอมรับว่าด้วยการวางคำสั่งซื้อบนไซต์คุณจะเข้าทำสัญญาผูกพันกับ Myeyelashstore.com และยินยอมที่จะชำระค่าบริการทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นโดยคุณหรือในนามของคุณผ่านทางไซต์ในราคาที่มีผล เมื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าจัดส่งและค่าจัดส่งทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อภาษีที่อาจใช้บังคับกับธุรกรรมของคุณ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อ จำกัด เกี่ยวกับปริมาณ

หากไม่รวมเนื้อหาที่สมาชิกอาจส่งมาเป็นครั้งคราวเรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และเชื่อถือได้ ข้อมูลบางอย่างอาจมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการกำหนดราคาข้อผิดพลาดในการพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่น ๆ หรือความไม่ถูกต้องซึ่งเราอาจแก้ไขได้โดยไม่ต้องรับผิด นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด จำนวนที่สมาชิกซื้อซื้อและแก้ไขปรับปรุงหรือระงับการจัดงานหรือโปรโมชั่นเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากมีการส่งหรือรับทราบคำสั่ง) เราไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้อธิบายไว้ในเว็บไซต์ของเราจะพร้อมใช้งาน

สิทธิในทรัพย์สิน

คุณยอมรับและตกลงว่าเนื้อหา (นอกเหนือจากเนื้อหาที่สมาชิกอาจส่ง) เอกสารรูปภาพวิดีโอภาพกราฟิกเครื่องหมายการค้าไอคอนปุ่มเพลงซอฟต์แวร์และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Myeyelashstore.com หรือผู้ให้อนุญาตของเราและได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและ / หรือสิทธิ์และกฎหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณยินยอมที่จะไม่ขายอนุญาตให้เช่าแจกจ่ายคัดลอกทำซ้ำส่งเผยแพร่ต่อสาธารณชนเผยแพร่แก้ไขดัดแปลงปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ All Myeyelashstore.com โลโก้ (V ตกแต่ง V Design, Myeyelashstore.com Design), FLUFF'N, FLUFF'N THICK, LIVE IN LASHES เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Myeyelashstore.com, Inc. เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ของเรามีลิขสิทธิ์โดย Myeyelashstore.com, Inc. สงวนลิขสิทธิ์เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่คุณและไม่มีสิทธิใด ๆ ในการเข้าถึงหรือใช้ไซต์นี้ สงวนสิทธิ์โดย Myeyelashstore.com

การปฏิเสธความรับผิดทั่วไป

คุณยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้ไซต์ของคุณ เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดสินค้าและข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่ภายใต้ "ตามสภาพ" และ "ในฐานะที่เป็นบริการ" โดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการไม่ล่วงล้ำความปลอดภัยหรือความถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ Myeyelashstore.com ไม่รับประกันว่า: (1) ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้องถูกต้องหรือเชื่อถือได้; (2) ฟังก์ชันที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่มีการระงับหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ (3) จะไม่ได้รับการแก้ไขหรือไซต์หรือ SERVER ที่ทำให้สามารถใช้งานได้ฟรีจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย Myeyelashstore.com ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับไซต์ NonMyeyashell.com ซึ่งคุณอาจถูกนำทางหรือเชื่อมโยงหลายมิติจากไซต์นี้ การเชื่อมโยงหลายมิติถูกรวมไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและ Myeyelashstore.com ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องความพร้อมใช้งานความเหมาะสมหรือความปลอดภัยของข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์ที่ไม่ใช่ Myyellashstore.com Myeyelashstore.com ไม่รับรองรับประกันหรือรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอหรือจัดเตรียมโดยหรือในนามของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์

การปฏิเสธความรับผิด - ไม่มีคำแนะนำทางวิชาชีพ

ข้อมูลใด ๆ ที่เราให้ไว้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืออื่น ๆ (เช่นคำอธิบายหรือคำแนะนำผลิตภัณฑ์) มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คุณไม่ควรดำเนินการใด ๆ โดยอิงจากข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ การใช้ theSite ไม่ได้หมายถึงการทำหน้าที่แทนคำแนะนำอย่างมืออาชีพ คุณควรอ่านและปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์ทุกชนิดบรรจุภัณฑ์และคำแนะนำรวมทั้งคำแนะนำและคำแนะนำจากผู้ผลิตทุกรายและหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม

ภาษี

ราคารวมของคุณจะรวมราคาของผลิตภัณฑ์รวมภาษีขายที่เกี่ยวข้อง ภาษีขายของรัฐและท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่งและอัตราภาษีขายที่มีผลในขณะที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ เราจะเรียกเก็บภาษีเฉพาะในรัฐที่สินค้าที่ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องเสียภาษี

การทำขวัญ

คุณตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Myeyelashstore.com ผู้ปกครอง บริษัท สาขาแผนกต่างๆและ บริษัท ในเครือตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงานตัวแทนและ บริษัท ในเครือจากการเรียกร้องความรับผิดความเสียหายค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งค่าทนายในรูปแบบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์อย่างผิดกฎหมายการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือละเมิดที่โพสต์ไว้ในไซต์โดยคุณหรือการละเมิดกฎหมายหรือ สิทธิของบุคคลที่สาม

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ยกเว้นในกรณีที่มีความผิดพลาดในการดำเนินงานและการดำเนินงานที่มั่นคงในส่วนของ Myeyelashstore.com ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม Myeyelashstore.com บริษัท ในเครือ บริษัท แม่ บริษัท ในเครือ บริษัท ในเครือหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องพนักงานผู้บริหารพนักงาน บริษัท ผู้ผลิต บริษัท ย่อย ผู้จัดหาซัพพลายเออร์ บริษัท ในเครือหรือบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยทางตรงทางอ้อมอุบัติเหตุพิเศษความสูญเสียหรือความสูญเปล่า (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้น การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียการใช้งาน) เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันการทำสัญญาหรือการฉ้อฉล (ความประมาท) แม้ว่า Myeyelashstore.com ได้รับคำแนะนำหรือควรทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือความเสียหายดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่มีความผิดพลาดในการดำเนินงานและการดำเนินงานที่มั่นคงในส่วนของ Myeyelashstore.com ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดทั้งหมดของ Myeyelashstore.com บริษัท ในเครือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพนักงานผู้บริหารพนักงานผู้จัดหา บริษัท ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย บริษัท ในเครือหรือบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้แก่คุณสำหรับความเสียหายสูญหายและสาเหตุของการกระทำที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะในการรับประกันการทำสัญญาหรือการฉ้อฉล (ความประมาท) เกินจำนวนเงินที่คุณชำระให้ Myeyelashstore.com เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความรับผิดดังกล่าว คุณยอมรับว่าวรรคก่อนจะใช้กับเนื้อหาสินค้าและบริการที่มีอยู่ผ่านทางไซต์

ความเสี่ยงของการสูญเสีย

สินค้าใด ๆ ที่ซื้อจากเว็บไซต์ของเราจะจัดส่งโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ดังนั้นชื่อและความเสี่ยงของการสูญเสียสำหรับสินค้าดังกล่าวจะส่งผ่านไปยังคุณเมื่อเราจัดส่งไปยังผู้ให้บริการ

สละสิทธิ์; การเยียวยา

ความล้มเหลวของ Myeyelashstore.com ในการใช้สิทธิหรือการสละสิทธิ์ของ Myeyelashstore.com ทั้งหมดในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยคุณจะไม่ขัดขวางการใช้สิทธิ์ดังกล่าวโดย Myeyelashstore.com หรือถือเป็นการสละสิทธิ์โดย Myeyelashstore .com ของการฝ่าฝืนใด ๆ ที่ตามมาโดยคุณในข้อกำหนดฉบับเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิและการเยียวยาของ Myeyelashstore.com ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อตกลงใด ๆ ที่มีผลบังคับอื่น ๆ ระหว่างคุณและ Myeyelashstore.com จะต้องสะสมและการใช้สิทธิหรือวิธีการแก้ไขดังกล่าวจะไม่ จำกัด สิทธิ์ Myeyelashstore ในการใช้สิทธิหรือวิธีการรักษาใด ๆ

คำถาม: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ misslamode@126.com

คุณได้สมัครสมาชิกเรียบร้อย!